Czym charakteryzują się przemysłowe oczyszczalnie ścieków?

Czym charakteryzują się przemysłowe oczyszczalnie ścieków?

Współcześnie w różnych gałęziach przemysłu wykorzystywane są oczyszczalnie ścieków. Od firm i zakładów wytwarzających nieczystości w dużych ilościach wymaga się bowiem zawsze dokładnego ich przygotowania bezpośrednio przed uwolnieniem do środowiska naturalnego. W przeciwnym razie istnieje ogromne ryzyko skażenia wód gruntowych oraz gleby, co z kolei mogłoby zagrozić zdrowiu i życiu zarówno ludzi, jak i zwierząt. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jakie są kluczowe zalety omawianych oczyszczalni.

Aspekt ekologiczny i ekonomiczny

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków stanowią obecnie normę choćby w zakładach działających w branży chemicznej, motoryzacyjnej, maszynowej, galwanizacyjnej, energetycznej czy poligraficznej. Mamy tutaj do czynienia z dwiema odrębnymi technologiami. Pierwsza z nich opiera się na zastosowaniu osadnika wstępnego (gdzie zachodzi proces oczyszczania mechanicznego i fermentacji beztlenowej), a także komory natleniania oraz klarowania.

W drugim rozwiązaniu kluczową rolę odgrywa natomiast złoże obrotowe, przystosowane do przerobów przekraczających nawet 7 metrów sześciennych. Podstawową zaletą przemysłowej oczyszczalni jest przede wszystkim jej pozytywny wpływ na środowisko, wynikający bezpośrednio ze skutecznego usuwania ze ścieków toksycznych związków. Na uwagę zasługuje również fakt, że taka konstrukcja gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne, a dodatkowo pozwala na wyraźne ograniczenie wydatków związanych z odprowadzaniem nieczystości. Pozostałe istotne atuty to nieskomplikowana obsługa (z powodu prostej budowy) i wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, przekładająca się na długą żywotność.

Opublikowano w

InfoMarket

InfoMarket jest serwisem informacyjnym dla konsumentów, przedsiębiorców, dla chcących dbać o zdrowie i dobrze gospodarować finansami - ogólnie dla każdego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 3 =