Na czym polegają licytacje komornicze?

Na czym polegają licytacje komornicze?

Licytacje komornicze służą do sprzedaży mienia, które zostało przejęte przez wierzyciela. Stosuje się je także wtedy, gdy nie ma innego sposobu na odzyskanie długu.

W przypadku licytacji komorniczych wierzyciel lub prawnik wierzyciela zaprasza zainteresowane strony do składania ofert na daną nieruchomość. Następnie licytator przeprowadza aukcję i sprzedaje nieruchomość oferentowi, który złożył najwyższą ofertę. W celu odzyskania zaległej należności, często przeprowadza są licytacje komornicze Tarnobrzeg, jak i wiele większych lub mniejszych miast zamieszcza obwieszczenia na ich temat i czy są one realizowane w aktualnym czasie.

Kupujący musi natychmiast zapłacić za nieruchomość, a jeśli tego nie zrobi, traci również swoje pieniądze.

Sprzedaż mienia, w celu odzyskania długu

Wierzyciel ma kilka możliwości, jeśli chodzi o sprzedaż towarów należących do dłużnika.

Jedną z nich jest sprzedaż we własnym imieniu – jest to tzw. sprzedaż „bez asysty”. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym biurem komorniczym i zapytać, czy organizuje ono aukcje nieruchomości. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z organizatorem aukcji i sprawdzić, czy jest skłonny sprzedać Twoje mienie bez żadnych opłat.

Pozwól, by komornik zajął się sprzedażą – jest to tzw. sprzedaż „wspomagana”, w której osoba trzecia zajmuje się całym procesem za Ciebie. Oznacza to, że zajmie się ona wszystkim, od ogłoszenia sprzedaży po zorganizowanie płatności po jej zakończeniu.

Opublikowano w

InfoMarket

InfoMarket jest serwisem informacyjnym dla konsumentów, przedsiębiorców, dla chcących dbać o zdrowie i dobrze gospodarować finansami - ogólnie dla każdego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy + czternaście =