Czym dokładnie zajmuje się adwokat?

Czym dokładnie zajmuje się adwokat?

Adwokat to prawnik, który zajmuje się zawodowo świadczeniem pomocy prawnej, do czego upoważnieni są ustawą o adwokaturze. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mogą oni także działać w imieniu klienta bezpośrednio przed sądem lub przed innymi organami państwowymi. Warto również dodać, że poczytują oni także osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione całkowicie.

Adwokat – co warto wiedzieć? 

Nie każdy zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę zajmuje się adwokat. Zwykle pierwszy kontakt z takim specjalistą mają osoby, które w jakiś sposób naruszyły prawo, a następnie zostały oskarżone. Wtedy to obrońca zostaje im przydzielony przez sąd. Jednak czasami jest to osoba bardzo dobra, a innym razem całkiem odwrotnie. Adwokat to osoba, która jest uprawniona do reprezentowania swojego klienta przed sądami powszechnymi, ale także do prowadzenia spraw w imieniu innych osób. Wszystko to robi na podstawie prawa do wykonywania zawodu adwokata. Czym zajmuje się adwokat? Jakie są jego obowiązki? Jakie działania może prowadzić?

Adwokat to osoba, która posiada niezbędne uprawnienia do reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych. Na czym polega taka reprezentacja? Adwokat zajmuje się przygotowaniem i sporządzaniem pism procesowych, pełnomocnictw, wszelkich wniosków i zażaleń (np. o przywrócenie terminu do wykonania czynności), opracowuje strategię procesową, a także uczestniczy w rozprawach. Adwokat może również reprezentować swojego klienta poza sądem, np. podczas negocjacji czy rokowań mających na celu polubowne zakończenie sprawy, a specjalistów w tym zakresie można pod adresem https://www.adwokatpolacik.pl/

Opublikowano w

InfoMarket

InfoMarket jest serwisem informacyjnym dla konsumentów, przedsiębiorców, dla chcących dbać o zdrowie i dobrze gospodarować finansami - ogólnie dla każdego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 19 =