Czym są projekty tyflograficzne?

Czym są projekty tyflograficzne?

Projekty tyfograficzne to zabawny sposób na zrozumienie i nauczanie tyflografiki. Projekty typograficzne mogą przybierać różne formy. Mogą obejmować projektowanie plakatów lub okładek książek opartych na określonym temacie, tworzenie kampanii reklamowej dla produktu, a nawet pisanie krótkich opowiadań z wykorzystaniem wyłącznie tekstu (bez obrazków).

Czym jest tyfografia?

Tyfografia jest nauką o obrazach ruchomych; obejmuje to wszystko, od kamer filmowych do kamer cyfrowych do gier wideo. Obejmuje również grafikę komputerową i animację, która może być animowana za pomocą komputerów lub ręcznie za pomocą rysunków na papierze.

Projekty tyflograficzne powinny mieć jasno określony cel. Celem może być poznanie działania aparatów cyfrowych lub zilustrowanie pomysłu na lekcji fizyki. W każdym przypadku powinien istnieć jakiś cel, do którego uczniowie mogą dążyć w trakcie realizacji projektu.

Tyflomapy

Tyflomapa to mapa czytana za pomocą zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu wzrokiem, przeznaczona dla osób niewidomych lub słabowidzących. Stanowi rodzaj tyflografiki. Tyflomapy są sposobem organizacji informacji. Można je wykorzystać do uporządkowania danych pochodzących z eksperymentu lub badania, jak również do przekazania wyników tych danych. Tyflomapę można wykonać na papierze lub przy użyciu komputera, jednak łatwiej jest najpierw wykonać ją na papierze, a następnie zdigitalizować do dalszego wykorzystania.

Opublikowano w

InfoMarket

InfoMarket jest serwisem informacyjnym dla konsumentów, przedsiębiorców, dla chcących dbać o zdrowie i dobrze gospodarować finansami - ogólnie dla każdego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem − dwa =