Czym się różni żywica epoksydowa od poliuretanowej?

Czym się różni żywica epoksydowa od poliuretanowej?

Żywica epoksydowa i poliuretanowa to dwie z najczęściej stosowanych powłok do betonu. Zarówno żywice epoksydowe i poliuretanowe zapewniają wyjątkową przyczepność, odporność chemiczną i trwałość. Są one wykorzystywane do powlekania powierzchni betonowych. Żywice epoksydowe i poliuretanowe zapewniają doskonałą przyczepność oraz trwałość. Charakteryzują się również doskonałą odpornością na chemikalia, w tym kwasy, zasady, sole i niektóre rozpuszczalniki.

Żywica epoksydowa

Żywica epoksydowa składa się z dwóch składników: żywicy i utwardzacza. Żywica jest cieczą zawierającą grupy reaktywne, które reagują z utwardzaczem, tworząc usieciowaną strukturę sieci polimerowej, znaną jako grupa epoksydowa. Tak powstałe żywice epoksydowe są szeroko stosowane w przemyśle, ponieważ tworzą silne wiązania z wieloma różnymi rodzajami materiałów, w tym z metalami, tworzywami sztucznymi i drewnem.

Żywica poliuretanowa

Żywice poliuretanowe to żywice termoutwardzalne, które zawierają grupy reaktywne zdolne do reagowania z innymi związkami lub do utwardzania pod wpływem ciepła lub promieniowania ultrafioletowego po zmieszaniu z odpowiednim rozcieńczalnikiem lub cieczą nośną (rozpuszczalnikiem). Poliuretany są stosowane głównie jako materiały powłokowe ze względu na ich wysoką twardość, odporność na uderzenia i elastyczność.

Opublikowano w

InfoMarket

InfoMarket jest serwisem informacyjnym dla konsumentów, przedsiębiorców, dla chcących dbać o zdrowie i dobrze gospodarować finansami - ogólnie dla każdego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem − 3 =