Klimatyzacja samochodowa – jak działa?

Klimatyzacja samochodowa - jak działa?

A więc, jak działa klimatyzacja? Klimatyzatory wykorzystują system parowników i sprężarek do chłodzenia powietrza w pomieszczeniu lub samochodzie.

Klimatyzatory działają na zasadzie, że woda może absorbować duże ilości energii cieplnej bez zmiany swojej temperatury. Gdy woda jest schłodzona, zajmuje więcej miejsca niż gdy jest ciepła i rozszerza się. Odwrotnie dzieje się, gdy się nagrzewa; kurczy się i zajmuje mniej miejsca.

Jak przebiega ten proces?

Płyn chłodzący silnik nagrzewa się podczas przepływu wokół silnika. To ciepło jest przekazywane do czynnika chłodniczego (R134a), który je absorbuje i rozpręża się w gaz. Czynnik klimatyzacji przepływa do parownika, który ma wiele małych przejść lub rurek, przez które przechodzi zimne powietrze. Gaz rozszerza się, ponieważ absorbuje więcej ciepła z zewnątrz, więc staje się mniej gęsty niż otaczające go powietrze. Powoduje to jego unoszenie się w górę przez te kanały i wyjście z samochodu do chłodniejszych obszarów powietrza na zewnątrz, gdzie ponownie skrapla się w ciecz.

Chłodzenie przebiega w ten sposób w sposób ciągły, dopóki temperatura wewnątrz nie osiągnie wartości zadanej, kontrolowanej przez czujnik wewnątrz kabiny, który mierzy jej temperaturę w stosunku do temperatury zewnętrznej (która zmienia się w zależności od warunków pogodowych). Po osiągnięciu tego punktu silnik elektryczny wyłącza zasilanie sprężarki, aż do momentu ponownego nagromadzenia się ciepła i rozpoczęcia kolejnego cyklu chłodzenia.

Opublikowano w

InfoMarket

InfoMarket jest serwisem informacyjnym dla konsumentów, przedsiębiorców, dla chcących dbać o zdrowie i dobrze gospodarować finansami - ogólnie dla każdego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − szesnaście =